Home / アルバイト情報 / ベトナム人求人情報:ベトナム語・英語・日本語通訳・翻訳・電話対応オペレーター

ベトナム人求人情報:ベトナム語・英語・日本語通訳・翻訳・電話対応オペレーター

ベトナム人求人情報

仕事の内容: 電話での通訳・日本語並びにベトナム語、英語での電話対応、翻訳の提供及び、それに付帯する業務。月給 20.6万 ~ 34.4万円 – アルバイト・パート《ベトナム・英・日》通訳・翻訳・電話…

Công ty phiên dịch tại Tokyo cần tuyển dụng người Việt Nam, lương tháng từ 20.6 đến 34.4 man yen…

[stextbox id=”warning” caption=”Thông tin liên hệ nhà tuyển dụng”]
Bạn sẽ đọc được toàn bộ nội dung thông tin của Betonamujin.com sau khi đăng nhập.
[/stextbox] Bạn chưa là thành viên chính thức nên không thể xem được nội dung chi tiết.

ベトナム人コミュニティ

  • ベトナム語通訳募集
  • ベトナム語求人
  • ベトナム語 仕事
  • ベトナム語通訳求人
  • ベトナム語を使う仕事
  • ベトナム語 求人
  • ベトナム語 通訳 求人
  • ベトナム語関係仕事探し