Home / ベトナム人求人情報 / ベトナム人求人情報:ベトナム人の職員を募集

ベトナム人求人情報:ベトナム人の職員を募集

ベトナム人求人情報

東京都にある日本語学校です。当学校では韓国人、中国人、ベトナム人の学生が在学しています。韓国人と中国人のスタッフはいます。ベトナムの学生のためにベトナム人の職員を募集しています。よろしくお願いします。

Trường tiếng Nhật tại Tokyo cần tuyển người Việt phụ trách du học sinh Việt Nam đang học tại đây…

[stextbox id=”warning” caption=”Thông tin liên hệ nhà tuyển dụng”]
Bạn sẽ đọc được toàn bộ nội dung thông tin của Betonamujin.com sau khi đăng nhập.
[/stextbox] Bạn chưa là thành viên chính thức nên không thể xem được nội dung chi tiết.

いいね!